Dominika Rostocka

Koordynacja sesji fotograficznej w realizacji architektki