Dominika Rostocka

Koordynacja realizacji sesji wizerunkowej architektki