VOX

Koordynacja Dnia Prasowego podczas ARENA DESIGN