Rostocka_Koordynacja realizacji sesji wizerunkowej architektki