9_Interstone_Koordynacja wyjazdu dziennikarzy i architektów na Sardynię