Interstone

Koordynacja wyjazdu dziennikarzy i architektów do kamieniołomu marmuru Crema Veneziana na Sardynię