Dominika Rostocka

Koordynacja udziału architektki w konkursie International Property Awards