Dekorian Home

Zainicjowanie i realizacja obecności wydawnictwa „Dekorian Home” na targach Arena Design w ramach patronatu medialnego nad wydarzeniem